Imenske reči, književnost i pravopis – – test (8.r.)

Imenske reči, književnost i pravopis – test

Лични и нелични глаголски облици, прости и сложени – тест

Зависне реченице – припремни тест IV

Резултат теста

1. Jula i Melanija su književni likovi iz kog dela?

2. Da li pridev braon ima komparaciju?

3. Koja rečenica je pravilno napisana?

4. list (listovi) i cvet (cvetovi) su:

5. Koja vrsta reči ne spada u imenske reči?
6. Oblik mene, me je:

7. Roman Tom Sojer napisao je:

8. Lišće i cveće su:

9. Glagolska imenica je:

10. Koja vrsta broja je 5. ?
11. Koja rečenica je pravilno napisana?

12. Koja rečenica je pravilno napisana?

13. Koja reč je pravilno napisana?

14. Romeo i Julija je:

15. Napiši skraćenicu za reč takozvani.
16. Petnaestorica je:

17. Koja reč je pravilno napisana?

18. Koja vrsta zamenica su niko i ništa:

19. VIŠE dete više skoči. Istaknuta reč je:

20. Plavu grobnicu napisao je Milan Rakić.
21. Singularija tantum su imenice koje imaju samo:

22. Seobe je napisao Ivo Andrić.

23. Deklinacija je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ