Зависне реченице – припремни тест IV

Зависне реченице – припремни тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Бојана је поскочила ЗАТО ШТО ЈЕ БИЛА РАДОСНА.

2. Толико добро сам научио лекцију ДА САМ ДОБИО ПЕТ ПЛУС.

3. Јован је купио само ранац ЈЕР НИЈЕ ДОБИО ВИШЕ ПАРА.

4. "Јанко говори као да није синоћ вечерао." Зависна реченица је:

5. Сви су прочитали књигу КОЈУ ЈЕ ЊИХОВА НАСТАВНИЦА ПРЕПОРУЧИЛА.

6. Издвој обележја карактеристична за односне реченице.

7. ЧИМ СЕ ВРАТИМО СА МОРА, купићемо свеске за школу.

8. АКО НЕ ДОЂЕ ЗА 15 МИНУТА, ја одлазим!

9. "ГДЕ ЈА СТАДОХ, ти продужи!" Истакнута реченица је:

10. Све нас је питала одакле смо или где радимо. У следећем примеру постоје 2 зависне:

11. У којим примерима су употребљене поредбене реченице?

12. Издвој намерну реченицу.

13. Снег је толико вејао ДА СУ СВИ ПУТЕВИ НЕПРОХОДНИ.

14. Одреди службу истакнуте зависне реченице у примеру: Пребледео је КАО ДА ЈЕ ВИДЕО ДУХА.

15. Питао се ГДЕ ЛИ ЈЕ ТО ПОГРЕШИО.

16. Рекла је ДА ЋЕ НАС ПОСЕТИТИ.

17. Пронађи зависну реченицу која има службу субјекта.

18. Зоран није дошао у школу ЈЕР СЕ РАЗБОЛЕО.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ