Линеарна једначина с једном непознатом (напредни ниво)

Резултат теста

1. Решити једначине: а)-32+z=-21; б) m+(-2/5)= -1/3; в) 5,4+t=-√5

2. Решити једначине: а)-√3-x=-√3; б)q-√2=3; в)2 1/2-c=1,25

3. Решити једначине: а) -7∙x=-56; б)√2∙x=3√2; в)x∙1,2=2,88

4. Решити једначину:√3x+√75x=18√3

5. Решити једначину: 7q-((5q-2)-(3-(2-7q)))=-1
6. Решити једначину: 2∙(s+3)-3(2+s)=8-(s+6)

7. Срђану недостаје још 7 850 динара да би могао да купи гитару од 24 500 динара.Колико новца има Срђан?

8. Давид је на јутарњем тренингу урадио три серије од по 30 трбушњака, а на вечерњем тренингу је урадио још две серије од по 45 трбушњака.Колико још трбушњака Давид треба да уради да би достигао свој нови дневни рекорд од 200 трбушњака на дан?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ