Естри – тест

Естри – тест

Ваздух и вода – тест

Квантитативни састав смеше – тест

Резултат теста

1. Органска једињења са кисеоником која у својим молекулима садрже остатак молекула киселине и остатак молекула алкохола су:

2. Општа формула естара је:

3. Естри настају реакцијом:

4. Који естар садржи ананас?

5. Естерификација се одвија између:
6. Шта се добија хидролизом естра карбоксилне киселине?

7. Естри у природи се могу наћи у: (више тачних одговора)

8. Естар азотне киселине и глицерола је:

9. Шта је тачно од наведеног? (више тачних одговора)

10. Која су физичка својства етил-етаноата?
11. Израчунати масу етил-ацетата која теоријски може настати ако се потпуно естерификује 0,1mol етанске киселине одговарајућим алкохолом.

12. Назив естра се састоји из две речи. Која је прва, а која друга реч?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ