Квантитативни састав смеше – тест

Квантитативни састав смеше – тест

Soli – test (8. razred)

Osnovne čestice koje izgrađuju supstance: atomi, molekuli i joni I- Test za 7. razred

Резултат теста

1. Квалитативно изражавање смеше представља:

2. Шта представља омега?

3. Количина супстанце у смеши је:

4. Која дефиниција је тачна?

5. Масени удео изражен у процентима гледа се као:
6. Масени удео јода у раствору може бити:

7. Колики је масени удео шећера у раствору који се добија растварањем 15g шећера у 135g воде? Изразити у процентима.

8. Када имамо смешу гасовитог агрегатог стања, који удео се користи за одређивање?

9. Есенција је:

10. Како настаје разблаживање раствора и шта се дешава са раствореном супстанцом?
11. Колико грама воде треба додати у 200g 10% раствора соли да би се добио раствор соли у коме је процентна концентрација 5%?

12. Додавањем воде у раствор:

13. Масени удео етанола у медицинском алкохолу може бити између:

14. Ако знамо да у 2000g изворске воде има 1g соли, колики је масени удео свих соли у изворској води? Решење написати у процентима

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ