Biologija – kontrolna vežba (7.razred)

Biologija – kontrolna vežba (7.razred)

Резултат теста

1. Štikliraj dve tačne tvrdnje.

2. Štikliraj tačne činjenice vezane za mejozu.

3. Proces postepenih i dugotrajnih promena osobina živih bića tokom vremena naziva se ____________.

4. Tačan raspored taksonomskih kategorija.

5. Oblast biologije koja proučava evoluciju grupa ili vrsta živih bića, kao i srodničke odnose između njih.

6. Nauka koja se bavi svrstavanjem živih bića u grupe prema srodnosti naziva se:

7. Koji naziv biljke je dat prema binarnoj nomenklaturi?

8. Radijalna (zračna) simetrija:

9. Hordati

10. Hemofilija je:

11. Složena ćelijska deoba pri kojoj od telesnih ćelija nastaju telesne ćelije naziva se mejoza.

12. Oblast koja proučava nasleđivanje i promenljivost osobina živih bića naziva se ________.

13. Konvergentna evolucija je:

14. Homologni organi

15. Beskičmenjaci

16. Latinski naziv iz dva dela je obavezan za sve vrste biljaka, a pravilo propisuje __________ nomenklatura.

17. Organele kestastog oblika koje razlažu krupnije delove supstanci na sitnije, pa im često pripisujemo ulogu ćelijskog varenja zovu se lizozomi.

18. Оznači dve tačne činjenice.

19. Šta je ćelijski metabolizam?

20. Označi tačne činjenice vezane za gene i hromozome.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ