Biologija – kontrolna vežba (7.razred)

Biologija – kontrolna vežba (7.razred)

Тест у Ворд форми преузмите ОВДЕ

Резултат теста

1. Šta je ćelijski metabolizam?

2. Organele kestastog oblika koje razlažu krupnije delove supstanci na sitnije, pa im često pripisujemo ulogu ćelijskog varenja zovu se lizozomi.

3. Označi tačne činjenice vezane za gene i hromozome.

4. Složena ćelijska deoba pri kojoj od telesnih ćelija nastaju telesne ćelije naziva se mejoza.

5. Štikliraj tačne činjenice vezane za mejozu.
6. Oblast koja proučava nasleđivanje i promenljivost osobina živih bića naziva se ________.

7. Оznači dve tačne činjenice.

8. Hemofilija je:

9. Latinski naziv iz dva dela je obavezan za sve vrste biljaka, a pravilo propisuje __________ nomenklatura.

10. Koji naziv biljke je dat prema binarnoj nomenklaturi?
11. Nauka koja se bavi svrstavanjem živih bića u grupe prema srodnosti naziva se:

12. Tačan raspored taksonomskih kategorija.

13. Štikliraj dve tačne tvrdnje.

14. Beskičmenjaci

15. Hordati
16. Proces postepenih i dugotrajnih promena osobina živih bića tokom vremena naziva se ____________.

17. Oblast biologije koja proučava evoluciju grupa ili vrsta živih bića, kao i srodničke odnose između njih.

18. Konvergentna evolucija je:

19. Homologni organi

20. Radijalna (zračna) simetrija:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ