Зависне реченице: изричне – тест

Зависне реченице: изричне – тест

Песници и дела – тест

Гласовне промене – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Зависне реченице које изричу садржај глагола говорења, мишљења, осећања и опажања називају се ___________ реченице.

2. Постоје две врсте изричних реченица:

3. Уколико се зависна изрична реченица налази после главне реченице (на крају више реченице), запета је:

4. Рећи, казати, саопштити, испричати, говорити, казивати....су глаголи:

5. На вестима су јавили да Новак није пуштен на територију Аустралије. Која реченица је зависна изрична:
6. Зависне изричне реченице у ужем смислу најчешће почињу везницима:

7. Деда је видео ДА СЕ ЈОВАНА И НИНА СВАЂАЈУ. Зависна изрична реченица има функцију:

8. Означи изричну реченицу у ужем смислу:

9. Зависноупитна реченица је:

10. Заклела се земља рају ДА СЕ СВЕ ТАЈНЕ САЗНАЈУ. Истакнута реченица је:
11. Означи зависну изричну реченицу:

12. Која изрична реченица има функцију НЕПРАВОГ ОБЈЕКТА:

13. Изрична реченица је:

14. Која реченица није правописно тачна:

15. Која реченица није зависна изрична:
16. Коју службу могу обављати зависне изричне реченице?

17. Рекао ми је да ће ускоро напустити земљу заједно са братом. У примеру запажаш:

18. Хтео сам да покушам, да пробам, да се окушам. Колико има зависних изричних реченица у датом примеру:

19. Која реченица није зависноупитна:

20. Зависноупитне реченице на крају:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста