Дужина кружног лука (напредни ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Дужина кружног лука 

Дужина кружног лука (основни ниво)

Резултат теста

1. Израчунати дужину кружног лука чији је пречник 16cm ако је њему одговарајући централни угао 45°.

2. Мера периферијског угла је 34°20'.Централни угап над истим кружним луком има меру:

3. Мера централног угла над кружним луком који је једнак 1/2 кружнице је:

4. У кругу полупречника 6cm повучена је тетива AC којој одговара централни угао од 150°.Израчунати разлику дужина већег и мањег лука над том тетивом.

5. Колики је полупречник r кружнице описане око правилног дванаестоугла ако је дужина кружног лука над његовом дијагоналом l=28,26cm.
6. Израчунати дужину кружног лука ако су дати полупречник кружнице r=3cm и мера централног угла α=225°.

7. Око квадрата странице 8cm уписана је кружница.Израчунати дужину лука који је одређен средиштима двеју суседних страница.

8. Милан стоји на кружној стази и под углом од 120° види кружни лук дужине 80πm.Колики је пречник стазе?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ