Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења – контролни задатак

Резултат теста

1. Како се тело креће под утицајем силе Земљине теже?

2. Јабука и лист истовремено почну да падају са исте гране.Шта ће пре пасти?

3. Да ли убрзање којим тело пада зависи од његове масе?

4. Тело слободно пада ако се креће вертикално наниже, без почетне брзине, под дејством силе Земљине теже.

5. Тело које слободно пада налази се у:
6. Кретање тела под дејством силе Земљине теже са почетном брзином усмереном вертикално надоле назива се:

7. Грудва снега је бачена вертикално навише.Од чега зависи до које ће висине грудва доспети?

8. Када је сила трења највећа, а када најмања:при мировању, котрљању или клизању тела?

9. Величина која карактерише утицај врсте материјала на силу трења назива се:

10. Којом од датих формула израчунавамо висину и брзину код хица навише?
11. Колику брзину ће тело имати после 3 s слободног падања?

12. Тело је на посматраном делу пута током хица навише прешло 35m и имало крајњу брзину од 108 km/h.Колика му је брзина после четвртине минута таквог кретања?

13. На висини од 50 m изнад тла измерена је брзина слободног падања тела од 50 m/s.Са које висине је тело почело падати?

14. Ако је сила трења којом подлога делује на тело које по њој клиза дупло мања од нормалне силе којом тело делује на подлогу, колики је коефицијент трења?

15. Однос силе трења и силе којом тело делује нормално на подлогу је 1.После колико времена ће се зауставити тело, ако се по престанку дејства вучне силе кретало по хоризонталној подлози брзином од 50m/s?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ