Растојање између две тачке у координатном систему – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Растојање између две тачке у координатном систему – тест

Растојање тачака у координатном систему

Резултат теста

1. Који објекат се налази на позицији (1,2)?

2. Шта се налази на позицији (5,3)?

3. Одреди координате тачке Е

4. Тачке (1,3), (4,6) and (7,9) припадају правој. Која од понуђених тачака такође припада правој?

5. Одреди координате тачке Е.
6. Којим словом је означена тачка (4, -6)?

7. У ком квадранту се налази тачка чија је вредност апсцисе негативан број, а вредност ординате позитиван број?

8. Израчунај растојање између тачака W и В

9. Које су координате средишта прозора куће?

10. Ако се хотел налази три једнице источно од теретане (Gym) координате хотела?
11. Колика је површина четвороугла на слици?

12. Површина квадрата је

13. Колики је збир апсцисе и ординате тачке D.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ