Гласовна промена: јотовање – тест

Гласовна промена: јотовање – тест

Служба речи у реченици – тест

Аорист – тест

Епске песме о Марку Краљевићу – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. По којем сонанту је гласовна промена јотовање добила свој назив:

2. Дефиниција јотовања: сонант Ј се спаја са сугласницима испред себе и на тај начин даје предњонепчане сугласнике. Означи тачне спојеве:

3. Које сугласничке групе су настале јотовањем:

4. Означи придеве који у компаративу имају јотовање:

5. Које су збирне именице настале јотовањем:
6. Означи именице женског рода које у облику инструментала једнине имају јотовање:

7. Означи глаголе који у облику презента имају јотовање:

8. Који су исправни називи становника држава и градова:

9. Означи групе речи у којима опажаш јотовање:

10. У којим твореницама из дате породице речи препознајеш јотовање:
11. Означи речи у којима се одступа од јотовања:

12. Човек је тврђи од камена, а слабији од јајета. У којој речи из дате пословице препознајеш јотовање:

13. Означи реченицу која није исправно написана:

14. Који придев је уљез:

15. Која тврдња је тачна:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста