Глаголи и глаголски облици – тест

Глаголи и глаголски облици – провера знања

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Прелазни глаголи уз себе могу имати ______ у акузативу без предлога.

2. Глагол СТАРИТИ означава:

3. Према глаголском виду глаголи могу бити:

4. Означи прелазне глаголе:

5. Означи несвршене глаголе:

6. Oзначи повратне глаголе:

7. Oзначи непрелазне глаголе:

8. __________ су променљиве речи које означавају радњу, стање и збивање.

9. Несвршени глаголи исказују радњу која:

10. Повратни глаголи су они чија се радња врши на субјекту, тј. вршилац радње истовремено је и субјекат и објекат

11. Уз повратне глаголе обавезно иде повратна заменица МЕНЕ, МЕ.

12. Глагол ТРЧАТИ означава:

13. Уз непрелазне глаголе _______ стајати именицe у акузативу без предлога (прави објекат).

14. Означи свршене глаголе:

15. Глагол СВИТАТИ означава:

16. Свршени глаголи исказују радњу која:

17. Према глаголском роду глаголи могу бити:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ