Глаголи и глаголски облици

Глаголи и глаголски облици – провера знања

Глагоски вид и глаголски род

Резултат теста

1. Глагол СТАРИТИ означава:

2. Oзначи повратне глаголе:

3. Глагол ТРЧАТИ означава:

4. Глагол СВИТАТИ означава:

5. Свршени глаголи исказују радњу која:

6. Несвршени глаголи исказују радњу која:

7. Уз непрелазне глаголе _______ стајати именицe у акузативу без предлога (прави објекат).

8. Oзначи непрелазне глаголе:

9. Према глаголском виду глаголи могу бити:

10. Означи свршене глаголе:

11. Уз повратне глаголе обавезно иде повратна заменица МЕНЕ, МЕ.

12. Према глаголском роду глаголи могу бити:

13. Означи прелазне глаголе:

14. __________ су променљиве речи које означавају радњу, стање и збивање.

15. Означи несвршене глаголе:

16. Повратни глаголи су они чија се радња врши на субјекту, тј. вршилац радње истовремено је и субјекат и објекат

17. Прелазни глаголи уз себе могу имати ______ у акузативу без предлога.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Н П
Провера знања је објављена: 21. марта 2021