Глаголи и глаголски облици – тест

Глаголи и глаголски облици – провера знања

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Oзначи непрелазне глаголе:

2. Глагол ТРЧАТИ означава:

3. Повратни глаголи су они чија се радња врши на субјекту, тј. вршилац радње истовремено је и субјекат и објекат

4. Означи прелазне глаголе:

5. Свршени глаголи исказују радњу која:

6. Према глаголском роду глаголи могу бити:

7. Глагол СТАРИТИ означава:

8. Несвршени глаголи исказују радњу која:

9. Глагол СВИТАТИ означава:

10. __________ су променљиве речи које означавају радњу, стање и збивање.

11. Прелазни глаголи уз себе могу имати ______ у акузативу без предлога.

12. Уз повратне глаголе обавезно иде повратна заменица МЕНЕ, МЕ.

13. Уз непрелазне глаголе _______ стајати именицe у акузативу без предлога (прави објекат).

14. Према глаголском виду глаголи могу бити:

15. Oзначи повратне глаголе:

16. Означи свршене глаголе:

17. Означи несвршене глаголе:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ