Одрживи развој

Одрживи развој

1. До договора у вези са одрживим развојем, на светском нивоу, дошло је на конференцији, одржаној у ________, која је позната под називо ________.

2. Одрживи развој треба да задовољи потребе садашњег становништва за ресурсима, а да тиме не угрожава потребе будућих генерација.

3. _________ подразумева рационално коришћење природних ресурса којим се не угрожава природна средина.

4. Одрживи развој није у вези са порастом броја становника на планети Земљи.

5. Демографска експлозија означава:
6. Угроженост животне средине огледа се у еколошким проблемима, као што су:

7. _______ петља је ознака на амбалажи која се може поново прерадити.

8. Централни проблем стратегије одрживог развоја је развијање еколошке свести код људи.

9. Угрожена животна средина подстиче:

10. Данас је тешко очувати здраву животну средину због______ количине индустријског, пољопривредног и радиоактивног отпада.
11. Велики проблем представља:

12. _____ је стицање знања о угрожавању животне средине.

13. Неке од еколошких активности које спроводе развијене земље како не би угрозиле животну средину су:

14. Компоненте одрживог развоја су:

15. Одрживи развој неопходно је спроводити:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста