Цели бројеви – тест

Цели бројеви

Операције са целим бројевима – тест

Цели бројеви (рачунске операције) – тест (6.р)

Цели бројеви – утврђивање

Резултат теста

1. Израчунај: - 5 - 6 - 3 - 2 =

2. Израчунај: - 5 · ( - 6 ) · ( - 3 ) · ( - 2 ) =

3. Израчунај: 24 : ( - 8 ) - 3 · ( - 11 ) =

4. Израчунај: - 24 : ( - 2 ) - ( + 9 ) + 14 : ( - 7 ) - ( - 9 ) · ( - 3 ) =

5. Израчунај: - ( + 7 ) + ( - 16 ) : 4 - 1 - 28 : ( - 7 ) =
6. Израчунај: ( - 7 - 4 ) · ( - 4 ) =

7. Израчунај: - 8 · ( 2 - 9 ) =

8. Израчунај: - ( - 3 + 5 ) · 2 =

9. Израчунај: - ( - 9 + 6 ) · 4 =

10. Израчунај: - ( - 4 - 8 ) · ( - 5 + 9 ) =
11. Израчунај: 9 - ( - 15 + 22 ) · ( - 7 ) =

12. Израчунај: - 11 - ( 14 - 23 ) · ( 17 - 9 ) =

13. Израчунај: 6 · ( 28 - 4 · 9 ) =

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ