Операције са целим бројевима – тест

Операције са целим бројевима – тест

Резултат теста

1. −64÷4×(2−6)=

2. 12+(−42)÷7×−12+10=

3. (−12)²=

4. −12²=

5. 9² :(−3)+(−51):3=
6. Температура у недељу била је -15°C . Температура у понедељак била је 12 степени нижа од температуре у недељу. Колика је била температура у понедељак?

7. Ana дугује трима особе по 5 динара. Која вредност показује њен укупан дуг?

8. (−10)²+52−10²+(−4)=

9. 10−46×8−(−52)÷(−2)=

10. x - y - x² + (y² + x) x = -3 y = -2
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ