Купа – тест (основни ниво)

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Купа – задаци за вежбање

Купа – тест

Резултат теста

1. За израчунавање површине и запремине купе треба да знамо

2. Основни елементи купе су

3. Осни пресек купе је

4. Колика је површина осног пресека купе која се добије ротацијом правоуглог троугла површине 12cm² oко једне катате?

5. Омотач купе је 2/3 ​ круга полупречника 6cm. Колики је полупречник основе купе?
6. Омотач купе је 1/2 ​ круга полупречника 12cm. Површина основе те купе је

7. Осни пресек купе је једнакостранични троугао површине 9√3cm². Висина те купе је

8. Површина купе чије је изводница 6cm и полупречник основе 3cm је

9. Колика је запремина купе чије је основа круг пречника 10cm и висина 8cm?

10. Површина купе је 24π, а површина њене основе је 9π. Израчунати запремину купе.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ