Prizma – test (8. razred)

Testove u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listići).

Prizma – test

Резултат теста

1. Dijagonale osnova i visine pravilne četvorostrane prizme obrazuju kvadrat stranice 8cm. Površina prizme je:

2. Osnovna ivica pravilne trostrane prizme je 4cm, a visina prizme je 12cm. Dijagonala bočne strane prizme je:

3. Osnovna ivica pravilne četvorostrane prizme je 4cm, a visina prizme je 12cm. Dijagona prizme je:

4. Osnovna ivica pravilne šestostrane prizme je 4cm, a visina prizme je 12cm. Veća dijagonala prizme je:

5. Veća dijagonala pravilne šestostrane prizme je 24cm, a osnovna ivica je 6cm. Površina omotača je :
6. Kraća dijagonala pravilne šestostrane prizme je 16cm, a visina prizme je 8cm. Zapremina prizme je:

7. Dijagonala pravilne četvorostrane prizme je 9cm, a visinaje 3cm. Površina omotača je:

8. Površina pravilne četvorostrane prizme je 190cm², a osnovna ivica je 5cm. Dijagonala prizme je:

9. Ugao između dijagonale i bočne ivice pravilne četvorostrane prizme je 45°. Dijagonala prizme je 20cm. Površina omotača je:

10. Dijagonala pravilne četvorostrane prizme sa osnovom obrazuje ugao od 30°. Visina prizme je 10cm. Zapremina prizme je:
11. Od kartona oblika pravougaonika dimenzija 45cm i 25cm izrezana je mreža pravilne četvorostrane prizme osnovne ivice 12cm i visine 1dm. Koji je deo kartona izražen u procentima otpao? ( zaokružiti rezultat na jednu decimalu)

12. Da li se iz posude oblika kvadra dimenzija 4,4dm, 24cm i 4dm može preliti voda u posudu oblika kocke čija je ivica 3,6dm ( bez prosipanja)?

13. Bazen oblika kvadra dužine 15m i širine 8m napunjen je vodom do 7/8 ​ svoje dubine. Kolika je dubina bazena u metrima ako u njemu ima 210000 l vode?

14. .

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ