Моносахариди – тест

Моносахариди – тест

Неметали у неживој и живој природи – тест

Угљоводоници – контролни задатак

Израчунавања на основу хемијских реакција – тест

Резултат теста

1. Моносахариди су најједноставнији угљени хидрати и не могу се хидролизом разложити на једноставније.

2. Молекули моносахарида који садрже четири атома угљеника се називају:

3. Цикличан облик воћног шећера је:

4. Када моносахарид реагује са концентрованом сумпорном киселином, долази до:

5. Реакција моносахарида са Фелинговим реагенсом доводи до:
6. Поремећај повећања количине глукозе у крви се назива:

7. Молекулска формула кетопентозе је:

8. Израчунати масу угљеника која се може добити потпуном дехидратацијом 20 грама глукозе.

9. Реакција са Толенсовим реагенсом је представљена на слици:

10. Разлагањем глукозе у процесу ћелијског дисања ослобађа се:
11. Хемијска формула алдохексозе је:

12. Која од наведених тврдњи је тачна?

13. Моносахариде према функционалним групама делимо на:

14. Која је разлика између алдоза и кетоза?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ