EXEL – тест

Резултат теста

1. Који од следећих примера представља функцију у Екселу:

2. Чему служи функција МАКС у Екселу?

3. Означи тачан исказ:

4. У ћелију Б5 је унета вредност 123,7896. Ако наложимо Екселу да садржи ћелије Б5 приказане на тачно три децимале, видећемо:

5. Чему служи функција МИН у Екселу?
6. Чему служи функција РОУНД у Екселу?

7. Чему служи функција АВЕРАГЕ у Екселу?

8. Означи тачан исказ:

9. Означи тачан исказ:

10. Измена вредности у некој ћелији табеле:
11. "Ексел" је моћан:

12. Програм "ЕХЕL" НИЈЕ укључен у канцеларијски пакет:

13. Како се у Екселу означава ћелија која се налази у пресеку друге колоне и треће врсте табеле?

14. Једна ћелија у Ексел табели може да садржи:

15. Шта је у Екселу означено записом "B7:B11"?
16. Којим знаком се означава дељење у Екселу?

17. Којим знаком почиње унос формуле у ћелију?

18. Који је исправан начин коришћења функције SUM у Екселу?

19. Податке у ћелијама можемо да копирамо и премештамо?

20. Google Disk је једина компанија где можемо да чувамо податке у облаку (онлајн).
21. Фајлове чувамо у облаку да би: (означи тачне исказе)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ