Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života- sistematizacija (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života- sistematizacija

1. Embrionalne matične ćelije se nalaze u:

2. Koja je funkcija hipotalamusa?

3. _________ je naelektrisanje na membrani svih živih ćelija.

4. _____ sistem ima funkciju obrade i dešifrovanja informacija.

5. Aktivan transport:
6. Nivo šećera je primer ______ parametara unutrašnje sredine.

7. ________ je najveća organela u ćeliji.

8. ________ je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića.

9. Embrionalne stem ćelije specijalizacijom daju različite vrste ćelija.

10. Na fotografiji iznad prikazan je:
11. ________ imaju funkciju u sintezi proteina.

12. Telesne (adultne) stem ćelije su malobrojne.

13. ________ je sposobnost ćelije da reaguje na draž.

14. Deo mozga koji se naziva čvor života je:

15. _______ su strukture građene od RNK i proteina.
16. Delovi ćelije su:

17. _________ je sposobnost ćelije da se grči i opruža.

18. Centriole imaju funkciju u formiranju deobnog vretena.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста