Matematika – provera za završni ispit (8. razred)

Testove u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listići).

Matematika – provera za završni ispit (8. razred) III

Pogledajte i OVDE

 

Резултат теста

1. Površina valjka prečnika 6 cm i visine 5 cm je:

2. Broj _____ je 50% broja 5,5.

3. 3³ −4² =

4. Površina četvrtine kruga poluprečnika 8 cm je:

5. Označi grafike paralelne grafiku y = x +1/2
6. Izračunaj površinu valjka prečnika 5 cm i visine 1 cm

7. Srednja vrednost bojeva 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 2, 1 je

8. Označi tačan odgovor.

9. Ako je romb sastavljen od dva jednakostranična trougla i njegova kraća dijagonala je 6 cm, onda je obim romba

10. Površina romba je 120 cm² , ako je jedna dijagonala 1 dm, obim tog romba je
11. Hipotenuza pravouglog trougla čije su katete 9 cm i 40 cm je

12. 7,25 zapisan kao razlomak je:

13. Miloš je skočio 3,245 metra, Dušan je skočio 34,25 decimetra, Milan je skočio 340 santimetra, ko je skočio najviše?

14. 1 decimetar je

15. Obim kruga je 36π
16. Mara treba da napravi sto vise jednakih buketa od 36 belih lala, 48 ljubicastih lala i 72 zutih lala, koliko buketa treba da napravi Mara?

17. Reciprocna vrednost broja 7 je

18. Ako Marko potrosi 2/3 dzeparca a Matija 1/5 dzeparca, ostace im jednake sume, koliko novca imaju Marko i Matija ako oni zajedno imaju 5100 dinara?

19. 12 radnika uradi neki posao za 5 dana, za koliko dana bi taj posao uradilo 10 radnika?

20. Precnik lopte je 3dm, njena zapremina je
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ