Гласови – тест

Гласови – тест

Прилози и предлози – тест

Променљиве речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи три речи у којима су сви гласови звучни.

2. Изабери три тачне тврдње.

3. Означи три тачне тврдње које се односе на сливене гласове.

4. У речи МИР двоуснени сонант замени уснено-зубним сонантом. Добијена реч гласи:

5. Означи три правилно подељене речи у овим сложенијим примерима.
6. Вокал је носилац слога и према броју вокала одређујемо број слогова у речи. Означи речи које су правилно подељене на слогове.

7. Означи три тачне тврдње које се односе на предњонепчане сугласнике.

8. У речи ЛЕД надзубни сонант замени усненим назалним сонантом. Добијена реч гласи:

9. Означи три тачне тврдње које се односе на праскаве гласове.

10. Уснени или лабијални гласови су:
11. У речи ПЛИМА замени сугласник П задњонепчаним праскавим сугласником. Добијена реч гласи:

12. У низу сонаната ( В, Л, Р, Љ, Ц, Ј, М, Н, Њ ) један глас је уљез. То је глас:

13. Вокал Л може бити слоготворан у неким речима страног порекла. Пронађи три такве речи.

14. Безвучни сугласници који немају свој звучни пар су:

15. Звучни парњак безвучног гласа Ш је глас:
16. У речи СЛАВА зубни сугласник замени задњонепчаним звучним сугласником. Добијена реч гласи:

17. Сонант Р у неким речима може бити вокал. Пронађи три такве речи.

18. Изабери реч која има два задњонепчана гласа.

19. Низу зубних или денталних гласова ( Д, Т, З, С, _ ) недостаје глас:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ