Štampanje dokumenata, CSV i drugi formati – test za 8. razred

Štampanje dokumenata, CSV i drugi formati – test za 8. razred

Izvedene tabele, pivot tabele – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Da bi odštampali neku od Excel tabeli potrebno je da odaberemo koju karticu?

2. Koraci za štampanje su:

3. U meniju za štampanje sa desne strane nam je prikazan:

4. Klikom na koju opciju šaljemo dokument na štampu?

5. Broj primera dokumenta koji želimo da odštampamo možemo promeniti pomoću koje opcije?
6. U delu menija "Settings" možemo da menjamo razne parametre štampe kao što su:

7. Parametar koji određuje format papira je:

8. Standardni format papira za štampanje u Evropi, pa i u Srbiji se zove:

9. Dimenzije standardnog formata A4 papira su?

10. U Severnoj Americi standardni format za štampanje se zove?
11. PDF skraćenica označava?

12. PDF omogućuje?

13. Da bismo dokument sačuvali u PDF formatu treba da kliknemo na:

14. Da bi sačuvali dokument u PDF formatu treba da odaberemo koju opciju?

15. PDF dokument ne možemo da menjamo.
16. Postoje programi koji omogućavaju editovanje PDF dokumenata.

17. CSV skraćenica označava?

18. CSV format prepoznaje veliki broj programa.

19. U Excelu možemo otvoriti direktno CSV fajl.

20. CSV format je pogodan za prenošenje podataka iz jedne aplikacije u drugu.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ