Tabelarno predstavljanje podataka: Dodavanje i brisanje redova i kolona – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Svaka tabela ima svoju:

2. Uvek je potrebno naći kolonu koja će biti ključna za oređenu tabelu. I zbog toga se naziva ključ.

3. Kako se imenuje tabela da bude ključna tabela?

4. Tabela index nam je Ime. Kako će tabela izgledati ako hoćemo da izvučemo podatke pomoću naredbu tabela1["Pol"]?

5. Funkcija .index()?
6. Koja funkcija služi za prebrojavanje koliko se puta određena vrednost pojavila u određenoj tabeli?

7. Funkcija .insert() ima dva argumenta: prvi je indeks na koji ubacujemo novi element, a drugi vrednost tog elementa.

8. Funkcija .pop() obrće redosled elemenata u tabeli.

9. Prvi podatak koji se prosleđuje funkciji predstavlja ime nove datoteke u koju će biti upisani podaci, dok argument znači da će podaci biti upisani u datoteku koristeći sistem za kodiranje koji se zove UTF-8.

10. Struktura DataFrame je optimizovana da radi sa kolonama tabele, a u koliko koristimo koju funkciju možemo pristupiti kako vrsti, tako i pojedinačnim elementima same tabele?
11. Ukoliko smo zaboravili kako se zovu kolone, ili tek se upoznajemo sa tabelom koju smo preuzeli negde sa interneta, dovoljno je da navedemo naredbu tabela.index.

12. Structura DataFrame je optimizovana da radi sa kolonama tabele.

13. Funkcija loc[] potiče od koje engleske reči?

14. Ukoliko koristimo funkciju loc[], možemo pristupiti i vrstama tabele.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ