Odgovornost prema sopstvenom zdravlju II- prevencija, ishrana, fizička aktivnost, san i odmor i mediji

Odgovornost prema sopstvenom zdravlju II- prevencija, ishrana, fizička aktivnost, san i odmor i mediji

Prevencija bolesti

1. ______ predstavlja skup mera i aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečio nastanak bolesti i na vreme primenila terapija.

2. _________ izučava uticaj faktora životne sredine na zdravlje, a ujedno je i grana preventivne medicine koja pronalazi mere za zaštitu i unapređenje zdravlja ljudi.

Ishrana

3. Pod pojmom ______ podrazumeva se unošenje različitih supstanci organske i neorganske prirode u organizam, koje služe za obnavljanje i izgradnju ćelija i tkiva i koje oslobađaju energiju koju koristi organizam.

4. U principe zdrave ishrane ubrajamo:

5. U principe nezdrave ishrane ubrajamo:
6. Šta se nalazi na samom dnu piramide ishrane?

Fizička aktivnost

7. _______ se definiše kao bilo koje telesno kretanje u produkciji skeletnih mišića koje zahteva potrošnju energije.

8. Kod dece i adolescenata fizička aktivnost može:

9. Fizička aktivnost može unaprediti kardiorespiratornu i mišićnu formu.

San i odmor

10. Telo se oporavlja za vreme:
11. Posledice nedovoljnog sna dovode do:

12. _______ predstavlja način na koji ljudi misle i susreću se sa životnim situacijama.

13. Koji su uzroci nastanka problema sa mentalnim zdravljem?

Mediji

14. Televizija, novine, radio i internet predstavljaju deo kulture koji velikom broju ljudi omogućavaju brz protok informacija, ali je neophodno proveriti izvor informacija, mesto odakle se ona šalje i razmisliti o tome sa kojom namerom se ona širi.

15. Ključ dobrog zdravlja je:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста