Gvožđe, aluminijum i bakar- svojstva i primena – test za 8. razred

Gvožđe, aluminijum i bakar- svojstva i primena – test za 8. razred

Водоник и кисеоник и њихова једињења – контролни задатак

Мера киселости раствора – тест

Соли – тест

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Gvožđe, aluminijum i bakar – svojstva i primena- test za 8. razred

1. Usled dejstva kiseonika i vlage u vazduhu, površina gvožđa:

2. Šta se dodaje gvožđu kako bi mu se poboljšao kvalitet?

3. Al₂O₃ je formula za:

4. Gvožđe poseduje magnetna svojstva.

5. Rđa je složena supstanca koja je u osnovi:
6. Bakar je veoma dobar provodnik toplote i elektriciteta.

7. Deo industrije koji se bavi proizvodnjom gvožđa naziva se:

8. Da li se gvožđe koristi u svom čistom obliku?

9. Oksidi gvožđa, aluminijuma i bakra su dobro rastvorni u vodi i sa njom daju hidrokside.

10. Odlike elementarnog aluminijuma su:
11. Neke od funkcija bakra su:

12. U kom obliku su gvožđe, aluminijum i bakar zastupljeni u prirodi?

13. Kako nastaje aluminijum-oksid?

14. Koji proces nam omogućava da već korišćene predmete od aluminijuma ponovo koristimo za proizvodnju novih?

15. Fe₂O₃ je formula za:
16. Šta od navedenog je odlika čelika?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста