Мера киселости раствора – тест

Мера киселости раствора – тест

Атоми – најмање честице – контролни задатак

Врсте хемијских елемената – тест

Оксиди – тест

Резултат теста

1. Водени раствори могу бити:

2. Од чега зависи базност или киселост раствора?

3. Ако у раствору има више хидроксидних јона (OH¯), онда је он:

4. pH вредношћу се изражава киселост (базност) неког раствора.

5. pH скала има 14 јединица. Шта је тачно од наведеног за скалу?
6. Која од датих намирница је кисела?

7. pH вредност воденог раствора се одређује помоћу: (више тачних одговора)

8. Биљке могу имати различиту боју цвета, а то зависи од:

9. Када је раствор неутралан?

10. Хлороводонична киселина има pH:
11. Киселинско-базне индикаторе такође можемо припремити и од неких биљака.

12. Сок од наранџе садржи киселе или базне супстанце? И каквим га то чини?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ