Врсте хемијских елемената – тест

Врсте хемијских елемената – тест

Протеини – тест

Атоми хемијских елемената – тест

Оксиди – тест

Резултат теста

1. Хемијски елементи се деле на:

2. Племенити гасови су подврста:

3. Који наведени елементи припадају металоидима?

4. Један од елемената не припада племенитим гасовима, тај елемент је:

5. Колико валентних електрона има неон?
6. Атоми метала теже да:

7. Шта од наведеног важи за племените гасове? (више тачних одговора)

8. Одликује их метални сјај, сива боја, електропроводљивост. Реч је о:

9. Који елемент припада групи неметала?

10. За пуњење сијалица користи се:
11. Којој врсти припада K(2), L(8), M(8)?

12. Један метал је течног агрегатног стања. Реч је о?

13. Која тврдња се односи на атоме неметала?

14. Неон, криптон, аргон, литијум, ксенон. Који елемент се издваја и зашто?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ