Оксиди – тест

Оксиди – тест

Амино-киселине – тест

Хемијска реакција – тест (8. разред)

Биолошки важна органска једињења – тест

Хидроксиди и киселине – тест

Резултат теста

1. Оксиди су:

2. Дата реакција представља:

3. Оксиди неметала се добијају:

4. У оксиде метала спадају: (више тачних одговора)

5. Оксиди неметала са водом граде:
6. Рђа је у основи:

7. Оксиди алкалних и земноалкалних (не сви) метала са водом граде:

8. Колико грама угљен-диоксида настаје у реакцији 46g угљеника са кисеоником?

9. Која од датих хемијских реакција је правилно написана?

10. Који бакар је црне боје?
11. CaO (калцијум-оксид) или:

12. Шта је тачно за натријум-оксид? (више тачних одговора)

13. Угљеник(IV)- оксид са водом даје:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ