Множење и дељење рационалних бројева – тест

Множење и дељење рационалних бројева – тест

Резултат теста

1. Производ два рационална броја је позитиван број.

2. Израчунај:

3. Израчунај: -3,06 : (-6)

4. Израчунај: 1,25⋅(-0,8)

5. За сваки рационалан број важи ​x/0=x:0=0
6. Израчунај: 5,101⋅(-10)

7. Израчунај:

8. Израчунај: (−83,36):4=

9. -2⅖: 1⅕

10. .
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ