Upravljanje i kontrola korišćenjem računarske tehnike i interfejsa – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Pomoću računara se može upravljati kojim pojavama:

2. Računari imaju vrlo značajnu primenu u upravljanju mašinama, procesima, poslovnim sistemima.

3. Čovek koristi dekadni brojni sistem koji koristi deset elemenata i to koje cifre?

4. Računari rade sa binarnim brojnim sistemom koji koristi samo dva elementa a to su:

5. Kada računar prihvati podatke u binarnoj formi, sve operacije se vrše samo sa binarnim brojevima.
6. U sistemima sa digitalnim upravljanjem, upravlja se direktno putem napona, kao kod analognog upravljanja.

7. Logički sklop je:

8. Za softversko upravljanje modelima koriste se koji programski jezici?

9. Paralelno sa razvojem pisma, razvijali su se i znakovi za prikaz brojeva.

10. U računarstvu se upotrebljava i sistem sa osnovom 8. Reč je o kom sistemu?
11. Sistem brojeva sa osnovom 16 је?

12. U heksadekadnom sistemu brojeva cifre su?

13. Dekadni sistem brojeva ima osnovu broj?

14. Binarna cifra se naziva bit.

15. Treba pretvoriti broj 11002 u dekadni. Postupak za pretvaranje broja 11002 u dekadni je:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ