Правопис – тест (7. разред)

Правопис – тест (7. разред)

Стилске фигуре – тест

Глаголски прилог садашњи

Историјски развој српског књижевног језика – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи правилно написане реченице:

2. Упиши запете на одговарајуће место у следећој реченици „Змијски цар је врло опасан а слон огроман.”

3. Правилно напиши реченицу „То се није десило дакле ниси био у праву.”:

4. Изабери правилно написану реченицу:

5. Изабери правилно написане примере:
6. Између реченица које нису толико независне да би се одвојиле тачком, ни толико блиске да би се одвојиле запетом се ставља:

7. Упиши тачку и запету тамо где је потребно „Он је у свету видео само зло и невољу све му је било мрачно, све туробно, све суморно.”:

8. Обележи правилно написану реченицу:

9. Изабери реченицу у којој је црта правилно употребљена:

10. Изабери правилно написане реченице:
11. Да ли је следећа реченица правилно написана „Мика Антић је живео од 1932–1986. године”?

12. Обележи реч која би требало да се налази у загради „Сунцокрет Helianthus annuus пореклом је из Северне Америке”:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ