Reprodukcija zvuka i muzike – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. PyGame omogućava rad sa zvučnim efektima i muzikom.

2. Pod zvučnim efektima podrazumevamo?

3. U kom formatu su predstavljeni zvučni efekti?

4. U kom formatu je predstavljena pozadinska muzika?

5. Naredbe za reprodukciju zvučne datoteke su?
6. Za šta se koristi play() naredba?

7. Funkcija play() ako nema argumente ili ako se unese vrednost 0, zvučni efekti će se reproduktovati samo jednom.

8. Naredbe za učitavanje muzike i kojom se muzika reproduktuje su?

9. Za šta se koristi pygame.mixer.music.play() naredba?

10. Funkcija pygame.mixer.music.play() ako nema argumente ili ako se unese vrednost 0, muzička numera će se reproduktovati više puta.
11. Funkcija pygame.mixer.music.play() ako nema argumente ili ako navedemo -1, muzička numera će se reproduktovati?

12. Šta je rezultat izvršavanja sledeće naredbe? pygame.time.wait(1)

13. Izaberi tačan odgovor:

14. Izaberi tačan odgovor:

15. Događaj zatvaranja prozora je u PyGame biblioteci označen sa:
16. Koji od navedenih programa se kreira puštanje zvučnog efekta Beep?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ