Правопис – тест

Правопис – тест

Именице – тест

Морфологија – основни ниво

Непостојано А и прелазак Л у О

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ

Резултат теста

1. Изабери реченицу која је правилно написана.

2. Где запета није правилно употребљена?

3. Обележи неправилно написане речи.

4. Који бројеви су тачно написани?

5. Облежи одговор испред правилно написаних појмова.
6. Који од понуђених одговора је тачно написан?

7. Речца НЕ се пише одвојено од глаголских облика.

8. Изабери правилно написане речи.

9. Изабери правилно написане глаголе.

10. Изабери тачне одговоре:
11. Обележи неуправни говор.

12. Правилно написани географски појмови су:

13. Изабери реченицу која је написана правилно:

14. Који од понуђених одговора је тачно написан?

15. Изабери реченицу у којој је аорист правилно написан.
16. Изабери правилно написану одричну заменицу.

17. Шта је правилно написано?

18. Која реченица није правилно написана?

19. Правилно написана реченица је:

20. Која два глагола су правилно написана?
21. Како се пишу придеви на -ски (-чки, -шки)?

22. Која реченица је правилно написна?

23. Изабери правилно написане датуме.

24. Обележи два правилно написана појма?

25. Изаберите тачан одговор:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ