Непостојано А и прелазак Л у О

Непостојано А и прелазак Л у О

Стилске фигуре – тест

Драма – тест

Зависне реченице: односне – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи ТРИ речи у којима не долази гласовне промене прелазак Л у О.

2. Означи ДВЕ тачне тврдње.

3. Одабери правилно написану реченицу.

4. Одабери ДВЕ правилно написане реченице.

5. Означи ТРИ речи у којима је правилно означено непостојано А.
6. Којим речима бисмо најбоље описали механизам гласовне промене непостојано А?

7. . Код именица мушког рода непостојано А јавља се у следећим падежима:

8. Код именица које се завршавају на: -лац глас Л се уочава у падежима:

9. Означи ТРИ именице мушког рода у којима је непостојано А.

10. Означи ТРИ именице средњег и женског рода у којима је непостојано А.
11. Код именица женског и средњег род непостојано А јавља се само у:

12. Непостојано А јавља се и у номинативу једнине придева мушког рода ( ХИТАН> ХИТНА). Означи ТРИ таква придева.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ