Непостојано А и прелазак Л у О

Непостојано А и прелазак Л у О

Стилске фигуре – тест

Драма – тест

Зависне реченице: односне – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи ТРИ речи у којима је правилно означено непостојано А.

2. . Код именица мушког рода непостојано А јавља се у следећим падежима:

3. Код именица које се завршавају на: -лац глас Л се уочава у падежима:

4. Одабери ДВЕ правилно написане реченице.

5. Означи ТРИ именице мушког рода у којима је непостојано А.

6. Одабери правилно написану реченицу.

7. Означи ТРИ речи у којима не долази гласовне промене прелазак Л у О.

8. Означи ДВЕ тачне тврдње.

9. Којим речима бисмо најбоље описали механизам гласовне промене непостојано А?

10. Непостојано А јавља се и у номинативу једнине придева мушког рода ( ХИТАН> ХИТНА). Означи ТРИ таква придева.

11. Код именица женског и средњег род непостојано А јавља се само у:

12. Означи ТРИ именице средњег и женског рода у којима је непостојано А.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ