Зависне реченице: односне – тест

Зависне реченице: односне – тест

Морфологија – основни ниво

Стилске фигуре – тест

Инструментал – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Зависне реченице које ближе одређују именички појам на који се односе су:

2. Која два везника не могу да буду употребљена за односне реченице:

3. Обележја карактеристична за односне реченице су:

4. Ко умије, њему двије. Субјекат ове реченице је исказан:

5. Пронађи зависну реченицу која има службу субјекта:
6. Односне реченице не могу имати службу:

7. Која односна реченица је у служби атрибута:

8. Која односна реченица је у служби објекта:

9. Ако би субјекат исказан следећом зависном реченицом заменио једном речју, тај субјекат би гласио: КО ВИСОКО ЛЕТИ, НИСКО ПАДА:

10. Ако би субјекат исказан следећом зависном реченицом заменио синтагмом, тај субјекат би гласио: КО ДРУГОМЕ ЈАМУ КОПА, САМ У ЊУ УПАДА:
11. Ако би атрибут исказан следећом зависном реченицом заменио једном речју, реченица би гласила овако: МАША ЈЕ ПРИШЛА ДЕВОЈЧИЦИ КОЈА СЕ УВЕК СМЕЈЕ:

12. Која односна реченица није у служби субјекта:

13. Која односна реченица има службу атрибута:

14. Која реченица нема правописних грешака:

15. Означи односну реченицу:
16. Која реченица је правописно исправна:

17. Која реченица је правописно исправна:

18. Која реченица је односна:

19. Што науми, то и оствари. Зависна односна реченица у датом примеру има функцију:

20. Која реченица није правописно исправна:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста