Стилске фигуре – тест

Стилске фигуре – тест

Непроменљиве речи – тест

Писање глаголских облика – тест

Фразеологизми (идиоми) II -тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Скраћено поређење или __________.

2. Шта се сија крај горе зелене? Да лʼ је сунце, да лʼ је мјесечина? Нитʼ је сунце, нитʼ је мјесечина, Већ два златна рога од јелена,

3. Препознај стилску фигуру у одломку: "Звезда која је прва стигла на обалу језера чу некакв танани звук и зачуди се".

4. Скаче градом шугава ноћ као скакавац у мраку.

5. Ко два плава неба, ко два ведра дана.
6. Коју стилску фигуру препознајеш у примеру: ''Град градила бјела вила.''

7. Тихо као лет кроз сиве магле, као уклети брод усред олује.

8. Претеривање, преувеличавање или ____________.

9. Месечина као дукат жут.

10. Сукобљавање супротности или ___________.
11. Треба мушке снаге и витешких рука.

12. Причањем о једној ствари, говорите о нечему другом, посредно или ______________.

13. Препознај стилску фигуру у одломку: "Велика Звездана Мајка пипну јој чело, пипну образе: горели су".

14. Ој Стојане, ЈАБУКО ОД ЗЛАТА.

15. Искључиво у народним песмама, устаљени изрази или _________ _________.
16. На врху увек има места ако се крене од дна.

17. У насловима песама ,,Светли гробови", ,,Крвава бајка" препознајемо:

18. Коју стилску фигуру препознајеш у примеру: ''Онда он махне аждајом и баци је у небеске висине''?

19. Певају ноћас бели јаблани.

20. На трошном броду задњи морнар клечи.
21. Препознај стилску фигуру: МИРНО море.

22. Препознај стилску фигуру у одломку: "Знам, био сам власт, начелник срески, па био сам страх и трепет".

23. Не плаши се једном кад снове пробуде кораци.

24. Но дани су прошли ко ријека нагла, ко тренутни снови, као пусте варке.

25. Препознај стилску фигуру: КАП У МОРУ.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ