Ciklusi kruženja osnovnih supstanci u prirodi – test (8.r.)

Ciklusi kruženja osnovnih supstanci u prirodi

1. Osnovni izvor energije na planeti Zemlji je:

2. Energija se prenosi kroz lanac ishrane isključivo u jednom smeru.

3. Nukleinske kiseline i belančevine gradi:

4. Biljke u procesu fotosinteze stvaraju:

5. Ugljenik ulazi u sastav:
6. Potrošači prvog reda su:

7. Najvažnija supstanca je:

8. Najveću biomasu imaju:

9. Energija se:

10. Prvi članovi lanca ishrane su:
11. 90% energije se vraća u atmosferu u vidu:

12. Potrošači trećeg reda se hrane biljojedima.

13. Bez kruženja supstanci u prirodi:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста