Југоисточна Европа, интеграциони и дезинтеграциони процеси

Југоисточна Европа, интеграциони и дезинтеграциони процеси

1. Федеративна Народна Република Југославија настала је после завршетка Првог светског рата.

2. Данашња република Србија настала је:

3. Савезна Република Југославија је створена ____ године, као заједница _______ и ________.

4. Које године је Федеративна Народна Република Југославија променила назив у Социјалистичка Федеративна Република Југославија?

5. У саставу СФРЈ налазиле су се:
6. Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца је обухватала територију:

7. Која савезна држава је створена након другог заседања АВНОЈ-а?

8. Која држава настаје 1.децембра 1918. године?

9. Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца је међународно призната на ______ конференцији у ________ 1919. године.

10. Дан државности Србије обележава се:
11. Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца је 1929. године променила назив у Краљевина __________.

12. Друго заседање АВНОЈ-а је одржано 29. новембра 1943. године у _______.

13. Савезна Република Југославија је 2003. године променила назив у:

14. Када почиње дезинтеграција заједничке државе?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста