Елементи атомске и нуклеарне физике – контролни задатак

Резултат теста

1. Један од првих научно заснованих модела атома био је:

2. Атом се састоји од:

3. Редни или атомски број Z:

4. Масени број А:

5. Изотопи су:
6. Изобари су:

7. У атомском језгру између нуклеона делују јаке привлачне:

8. Природна радиоактивност је процес спонтаног распада нестабилних језгара при којем се емитују α, β и γ зраци.

9. Алфа честице су:

10. Бета честице су:
11. Гама зраци су:

12. Период полураспада је:

13. Апсорбована доза зрачења је енергија зрачења коју прими тело по јединици масе.

14. Мерна јединица за апсорбовану дозу зрачења је:

15. Основни принципи заштите од зрачења су:
16. Нуклеарне реакције су процеси трансофрмације атомских језгара сударом са лаким честицама.

17. Нуклеарна фисија је:

18. Нуклеарна фузија је:

19. Процес нуклеарне фисије одвија се на контролисан начин у:

20. Радиоактивно зрачење се примењује и у медицини за откривање и лечење најтежих болести.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ