Бензен – тест

Бензен – тест

Угљоводоници – структура и класификација – тест

Валенца – тест

Врсте хемијских формула – тест

Супстанце са јонском и ковалентном везом – тест

Резултат теста

1. Ароматични угљоводоници су:

2. Други назив за ароматичне угљоводонике је:

3. Молекул бензена чине:

4. Колико двоструких веза има прстен бензена?

5. Шта је нафтален:
6. Која структура припада толуену?

7. Шта је тачно за арене? (више тачних одговора)

8. Ако се у ваздуху нађу велике количине толуена, шта то значи?

9. Катран се добија:

10. Шта представља круг унутар прстена бензена?
11. Молекулска формула ксилена је:

12. Арени се користе за производњу: (више тачних одговора)

13. Колика је маса узорка бензена који садржи 0,5mol молекула те супстанце?

14. Арени имају мању густину од воде, интензиван мирис и користе се као неполарни растварачи.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ