Значај физике за развој других природних наука – тест

Резултат теста

1. Физички закони користе се за тумачење и предвиђање појава у другим природним наукама као што су:

2. Природна наука на коју физика има највише утицаја је:

3. Биологија примењује физичке законе у проучавању живих организама.

4. Закони оптике су омогућили да се објасни функционисање чула вида.

5. Енергетски процеси у живом свету се такође повинују законима физике.
6. Применом физичких метода проучава се структура стена у области геологије.

7. При прогнози времена, неопходно је пратити промену притиска са температуром.

8. У испитивању емисије штетних материја и загађености ваздуха у екологији користе се физичке методе.

9. Екофизичари имају водећу улогу у борби против:

10. Астрономија и физика су потекле из исте науке да би се данас развијале као засебне дисциплине.
11. На Марсу се налази једна од највећих аутоматских лабораторијских станица.

12. Астрономију и физику повезујемо у истраживању услова за живот на другим планетама.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ