Електрично поље – тест

Резултат теста

1. Физичко поље је облик материје којим се преноси узајамно деловање тела без непосредног додира.

2. Физичко поље се не може осетити чулима.

3. Физичким пољем се преноси:

4. Интеракција наелектрисаних тела остварује се посредством електричног поља.

5. Наелектрисана тела морају бити у контакту.
6. Наелектрисано тело је извор електричног поља.

7. Да бисмо испитали карактеристике електричног поља користимо:

8. Пробно наелектисање је:

9. Јачина електричног поља бројно је једнака интензитету електричне силе која делује на јединично наелектрисање у посматраној тачки.

10. Формула за јачину електричног поља је:
11. Мерна јединица за јачину електричног поља је:

12. Јачина електричног поља представља векторску физичку величину.

13. Вектор јачине електричног поља усмерен је од позитивног ка негативном извору поља.

14. Електрично поље се графички представља помоћу линија силе електричног поља.

15. Електрично поље може бити:
16. Вектор јачине хомогеног електричног поља исти је у свакој тачки поља.

17. Одредити интензитет, правац и смер електричне силе која делује на тачкасто наелектрисање од -3 микрокулона које се налази у хомогеном електричном пољу јачине 5∙10 5 њутна по кулону.Правац линија силе електричног поља је хоризонталан, а смер улево.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ