Иницијални тест за 8. разред (Б група) – српски језик

Иницијални тест за 8. разред (Б група): граматика, правопис, језичка култура

Иницијалне тестове за остале разреде погледајте ОВДЕ

Иницијални тест из књижевности за 8. разред (4. група)

Иницијални тест за 8. разред (А група)

Иницијални тест из књижевности за 8. разред (4. група)

Иницијални тест из књижевности за 8. разред (3. група)

Резултат теста

1. Који прилози имају компарацију:

2. Шта није предлог:

3. А онда је свима саопштио да се плата неће повећати, па залупио вратима дрско и надмено. Колико има везника у наведеној реченици:

4. Означи глаголе у облику футура II:

5. Чини добро, не кај се, чини зло, надај се! Колико има глагола у облику императива у датој пословици:
6. Који облик глаголског прилога садашњег није исправан:

7. Означи именичку синтагму:

8. Која је главна реч следеће синтагме: листајући часопис о модним додацима

9. У којем је примеру субјекат исказан именичком синтагмом:

10. У којој реченици препознајеш прилошку одредбу за место:
11. Коју врсту напоредног односа међу реченичним члановима уочаваш у следећој реченици: Пенал увек шутирају Маринковићев брат или нови играч из Камеруна.

12. Колико има комуникативних, а колико предикатских реченица у следећем тексту: "У утроби Червјакова нешто се прекиде. Ништа не видећи, ништа не чујући, он устукну према вратима, изиђе на улицу и отиде посрћући… Дошавши несвесно кући, не скидајући мундир, леже на диван и… умре."

13. Којој врсти припада зависна реченица у следећем примеру: Стан се налази у објекту који се изграђен на спорној парцели.

14. Зависна намерна реченица је:

15. Скраћеница за реч доктор је:
16. Који фразеологизам препознајеш у датој слици:

17. У којој реченици запета није правилно употребљена:

18. Која реч има дугосилазни акценат:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ