Иницијални тест за 8. разред (Б група)

Иницијални тест за 8. разред (Б група): граматика, правопис, језичка култура

Иницијални тест за 8. разред (А група): граматика, правопис, језичка култура

Резултат теста

1. Који прилози имају компарацију:

2. Шта није предлог:

3. А онда је свима саопштио да се плата неће повећати, па залупио вратима дрско и надмено. Колико има везника у наведеној реченици:

4. Означи глаголе у облику футура II:

5. Чини добро, не кај се, чини зло, надај се! Колико има глагола у облику императива у датој пословици:

6. Који облик глаголског прилога садашњег није исправан:

7. Означи именичку синтагму:

8. Која је главна реч следеће синтагме: листајући часопис о модним додацима

9. У којем је примеру субјекат исказан именичком синтагмом:

10. У којој реченици препознајеш прилошку одредбу за место:

11. Коју врсту напоредног односа међу реченичним члановима уочаваш у следећој реченици: Пенал увек шутирају Маринковићев брат или нови играч из Камеруна.

12. Колико има комуникативних, а колико предикатских реченица у следећем тексту: "У утроби Червјакова нешто се прекиде. Ништа не видећи, ништа не чујући, он устукну према вратима, изиђе на улицу и отиде посрћући… Дошавши несвесно кући, не скидајући мундир, леже на диван и… умре."

13. Којој врсти припада зависна реченица у следећем примеру: Стан се налази у објекту који се изграђен на спорној парцели.

14. Зависна намерна реченица је:

15. Скраћеница за реч доктор је:

16. Који фразеологизам препознајеш у датој слици:

17. У којој реченици запета није правилно употребљена:

18. Која реч има дугосилазни акценат:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Јасмина Арсић
Провера знања је објављена: 20. августа 2022

Још тестова за Осми разред