Valjak i kupa – test (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Valjak i kupa – test

Резултат теста

1. Koliko izvodnica ima kupa?

2. Izračunaj dužinu izvodnice kupe ako je površina omotača 65πcm², poluprečnik 5cm.

3. Zapremina kupe je 12π m³ . Ako je poluprečnik 3 cm označi sva tačna tvrdjenja.

4. Odaberi obla tela.

5. Mreža kupe sastoji se od kruga i njegove polovine.
6. Koliko je dužina dijagonale osnog preseka valjka ako je površina baze 100π cm² a površina valjka 680π cm²

7. Označi tačno tvrdjenje površina baze valjka je16πcm² , visina valjka za 3 cm duža od prečnika valjka.

8. Koliki deo prostora telo zauzima govori nam:

9. Odaberite od čega je sastavljena mreža pravog valjka.

10. Kupa nastaje rotacijom pravouglog trougla oko hipotenuze.
11. Jednakostraničnom valjku površina osnog preseka je 144 cm². Označi tačna tvrdjenja:

12. zračunaj visinu valjka ako je obim osnove 360πcm i površina omotača 3600πcm²

13. Prepoznaj kupu:

14. Šta su elementi valjka?

15. Odaberi sva tela koja imaju dve baze:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ