Рударство и енергетика – тест

Рударство и енергетика – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети на линку испод

Рударство и енергетика – тест

Резултат теста

1. Који од понуђених метала спадаја у групу црних метала?

2. Цементара се налази у:

3. Највећи хидроенергетски потенцијал у Србији имају две реке, а то су

4. Центар црне металургије у нашој држави је

5. " Златоносна" река Србије је:
6. ТЕ " Никола Тесла налази се код

7. Хидроелектране " Бајина Башта" и " Зворник" налазе се на реци

8. Који од понуђених басена није басен у коме се експлоатише лигнит?

9. Најзаступљенија врста угља у Србији је:

10. Ваљаоница бакра налази се у
11. Индустрија која према врсти производа производи робу широке потрошње је:

12. Нафте у Србији има највише у

13. Који од понуђених метала спада у групу обојених метала?

14. Највеће резерве бакра у нашој држави су у

15. Према предмету рада индустрија се дели на:
16. Познати рудник Мачкатица код Сурдулице је рудник у коме се експоатисала руда

17. Рударство је грана

18. У руднику Благојев камен код Кучева експлоатисана је руда

19. Највећа хидроелектрана на Дунаву је хидроелектрана

20. Означи рудник бакра
21. Руда гвожђа у Србији се не експлатише.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ