Светлосне појаве – контролни задатак

Резултат теста

1. Светлост је врста електромагнетних таласа који су видљиви људским оком.

2. Област површине или простора у коју не доспева директна светлост из извора услед препреке коју ствара непровидно тело назива се:

3. Појаве помрачења Сунца и Месеца су последица праволинијског простирања светлости.

4. Одбојни угао једнак је упадном углу, при чему упадни зрак, нормала и одбијени зрак леже у истој равни.Реч је о:

5. Сферна огледала се деле на:
6. Лик конвексних огледала је:

7. Брзина светлости у вакууму износи:

8. Преламање светлости је:

9. Када светлосни зрак прелази из оптички ређе у оптички гушћу средину, прелама се ка нормали, а при преласку из оптички гушће у ређу средину прелама се од нормале.Реч је о:

10. Апсолутни индекс преламања једнак је количнику брзине светлости у вакууму и у посматраној средини.
11. Тотална рефлексија је:

12. Сабирна сочива преламају зраке ка оси сочива, а расипна од осе.

13. На слици је дата:

14. Уређаји који дају увећане или приближене ликове посматраних предмета називају се:

15. Главни отпички делови микроскопа су два сабирна сочива - објектив и окулар.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ