Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Писање назива васионских тела – тест

„Чудесна справа“, Бранко Ћопић – тест

Реченични чланови – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Стваралац епских дела се зове?

2. Шта је лирика?

3. Стваралац лирског дела се зове?

4. Колико има облика казивања у нашем језику?

5. Књижевност се дели на?
6. Препознај врсту приповедања у наведеном одломку : „Онда ја дођем овамо и ћутим. Гледам кроз прозорче. Ако напољу није хладно отворим врата. То радим само кад је мрак и не могу да ме виде. Волим да гледам кишу.”

7. Које књижевне врсте припадају епској поезији?

8. Који су облици казивања у нашем језику?

9. Који су облици казивања?

10. Којем књижевном роду припадају књижевна дела која су намењена за извођење на сцени?
11. Како другачије називамо описивање?

12. Означи одговарајући облик казивања: Високо му бледо чело, помршене густе власи, Али чело узвишено божанствена мудрост краси.

13. Како се назива књижевно дело у којем аутор приказује свој живот?

14. Народне епске песме се деле на:

15. Шта означавају родољубиве песме?
16. Врста стиха према броју слогова може бити:

17. Како другачије називамо приповедање?

18. Означи одговарајући облик казивања: "Презрео сам царске дворе, царску круну и порфиру. И сад ево светлост тражим у скромне манастиру, И примите царског сина ко најмлађег свога брата..."

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ