Транспортни и систем за излучивање

Транспортни и систем за излучивање

Резултат теста

1. Лимфа се у лимфним судовима креће захваљујући...

2. Како се зову ситни крвни судови преко којих се врши размена супстанце?

3. Ксилем и флоем су...

4. Негативан утицај на рад срца има...

5. Срце је у грудном кошу постављено са десне стране.
6. Процес у коме биљке испуштају воду у виду водене паре назива се...

7. Колико литара крви бубрези профилтрирају у току дана?

8. Негативан утицај на рад бубрега има...

9. Највећа артерија у телу човека је ...

10. Положај бубрега у телу је...
11. Најбројније ћелије крви су...

12. Термин који се у медицини и биологији користи за крвне плочице је...

13. Мишићни орган у коме се складишти мокраћа пре него буде избачена назива се...

14. Срце риба има две коморе и две преткоморе.

15. Колико пута се у просеку згрчи срце човека за један минут?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ