Internet servisi – Test za 6. Razred

Rad sa tabelama u programu za obradu teksta – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Sve usluge i mogućnosti koje nam pruža internet jednim imenom nazivamo internet servisi.

2. Osnovni internet servisi su:

3. Prema nameni razlikujemo sedeće internet servise:

4. Servisi kod kojih učesnici u komunikaciji mogu da šalju poruke u vreme kada to njima odgovara, nezavisno jedni od drugih su?

5. Označi komunikacione servise za sinhronu komunikaciju:
6. Veb (World Wide Web, WWW) je najpoznatiji internet servis koji nam omogućuje pretraživanje i pregledanje sadržaja na internetu.

7. Svaki resurs na internetu ima svoju jedinstvenu:

8. Skup međusobno povezanih veb-stranica predstavlja prezentaciju na mreži, veb-prezentaciju ili veb-sajt.

9. Tekst koji sadrži linkove naziva se:

10. Hipertekst sadrži pored teksta i druge medije poput slika, audio videa ili video zapisa.
11. Za čitanje i pregledanje sadržaja na vebu koriste se posebni programi za navigaciju, tkz. pregledači veba.

12. Najpoznatiji veb pregledači su:

13. Onlajn upitnik je:

14. Najpoznatiji veb alati za kreiranje online uptnika su:

15. Pravila ponašanja na internetu:
16. Prilikom kreiranje nove lozinke treba se rukovoditi sledećim pravilima:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ